Tuyển Gấp

Công việc Ngành Nghề Tỉnh Thành Quận Huyện Hình Thức Làm Việc Vai Trò
Test công việc 2 Nghệ thuật An Giang Đông Xuyên Tự Do Thời Gian Quản lý chi nhánh/ khu vực
Test công việc 1 Giáo dục và Đào tạo An Giang Vĩnh An Toàn Thời Gian Thực tập sinh
Test công việc 2 Nghệ thuật An Giang Vĩnh An Tự Do Thời Gian Nhân viên
Công nhân kiểm hàng Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa Bán Thời Gian Nhân viên
HR staff (Nhân viên hành chính, nhân sự) Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm An Giang Nhân viên
Global L&D (Đào tạo và phát triển nhân sự) Pháp luật An Giang Nhân viên
Trưởng phòng nhân sự Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm An Giang Nhân viên
HR assistant Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm An Giang Nhân viên
Nhân viên nhân sự Kế toán kiểm toán An Giang Nhân viên
Finance (Tài chính) Báo chí và thông tin An Giang Trưởng phòng
Quản lý đơn hàng tại Hà Nội Giáo dục và Đào tạo An Giang Quản lý chi nhánh/ khu vực
Nhân viên IT IT - Phần cứng/Mạng An Giang Thực tập sinh
Trưởng phòng hành chính Quản trị - Quản lý An Giang Nhân viên
Nhân viên HSE Phiên dịch & Dịch thuật An Giang Quản lý chi nhánh/ khu vực
Nhân viên nhân sự cấp cao Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm An Giang Nhân viên


NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH